บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการก่อสร้าง ควบคุมและบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์และยังคงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  เราให้บริการด้านงานโครงสร้างเหล็ก งานฐานราก งานสถาปัตยกรรม และช่วยเหลือจัดหาแรงงานด่วน แรงงานรายวัน