MANPOWER SUPPLY AND SERVISE

ให้บริการดูแลจัดหาแรงงานหรือผู้รับเหมา เพื่องานด่วน งานเร่ง งานเก็บ 

หมดปัญหากังวลใจเรื่องแรงงานรายวัน ปัญหากวนใจต่างๆเรื่องบุคลากร

การบริการนี้เหมาะสมกับใคร ?

เหมาะสมกับผู้รับเหมาที่กำลังจะส่งงานและต้องการงานเก็บเพื่อความเรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

 

จุดประสงค์

เพื่อช่วยเหลืองานเก็บในงานก่อสร้างที่ใกล้จะส่งงาน

เพื่องานฉุกเฉินที่ขาดแรงงานเฉพาะหน้า

เพื่อช่วยเก็บทำความสะอาด เก็บความเรียบร้อยหน้างานก่อสร้าง

เพื่อช่วยเหลือขนย้ายสำนักงานหรือย้ายบ้านในระยะสั้น

ข้อตกลงและกฎระเบียบ

1. พนักงานและแรงงานมีเพื่องานด่วน งานเก็บรายละเอียดงานก่อสร้าง งานทำความสะอาดในระยะสั้นเท่านั้น

2. การบริการนี้ไม่รวมถึงงานก่อสร้างใหม่และไม่อนุญาตให้ยกของหนัก เช่น เหล็ก ปูน กระเบื้อง 

3. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุม ดูแลและสั่งการบริหารจัดการหน้างานภายใต้กฎระเบียบที่ผู้รับจ้างตั้งไว้เท่านั้น

4. ผู้ว่าจ้างต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในหน้างานและรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่ให้กับแรงงานตามกฏหมายสากล

5. กำหนดการชำระค่าแรงเป็นไปตามกำหนด

 

รายละเอียด 

ช่างไฟฟ้า     800บาท/วัน

แรงงานชาย   600บาท/วัน

แรงงานหญิง  400บาท/วัน

ค่ารถเริ่มต้น 500บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

ค่าบริการและบริหารจัดการ 10%

 

ยินดีให้คำปรึกษาหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฉัตรกุล   093-6428926

ปองพล   093-5394926

นิสา      089-6144774