บริการจัดหาแรงงานช่วยเหลืองานด่วน งานเก็บ งานเร่ง
500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ให้บริการส่งแรงงานเพื่อช่วยเหลืองานด่วน งานเร่ง ต้องการแรงงานเพื่อเก็บงาน

รายละเอียด 

ช่างไฟฟ้า 800บาท/วัน

แรงงานชาย 600บาท/วัน

แรงงานหญิง 400บาท/วัน

ค่ารถ เริ่มต้น 500บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

ค่าบริการและบริหารจัดการ 10%

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

089-6144774, 093-6428926, 093-5394926