กล้อง Total Station กับงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการก่อสร้างทุกวันนี้ ช่วยผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อนสร้างทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงด้วยเช่นกัน

อย่างที่เขียนไว้ในหัวข้อบทความวันนี้เลย นั้นก็คือ กล้อง Total Station หรือหากเป็นในยุคแรก ๆ ที่มีการใช้ในงานด้านการก่อสร้างจะเรียกว่า ‘กล้องสำรวจ’ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เรามักจะพบได้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ

ซึ่งเจ้ากล้องสำรวจงานด้านก่อสร้างนั้นเริ่มใช้กันมากว่า 20 ปีแล้ว และมีการพัฒนาตัวอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกเรื่อย ๆ ปัจจุบันเรามักเรียกกล้องนี้ว่า Total Station

กล้อง Total Station ทำไมถึงสำคัญกับงานก่อสร้าง?

กล้องสำรวจงานก่อสร้าง หรือ Total Station คืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานทางด้านทำแผนที่และสำรวจที่ดิน ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลายทั้งในการกำหนดตำแหน่งของโครงสร้าง วัดระยะทาง การกำหนดระดับที่ถูกต้อง เช่น การวัดระดับพื้นที่สำหรับการปรับที่ตั้งระดับของพื้นดิน หรือ ใช้ในการสร้างโครงสร้าง เสาค้ำ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอีกด้วย ทำให้งานในสาขานี้มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของกล้อง Total Station

ประเภทของ Total Station สามารถแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเภทตามลักษณะการทำงาน โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

Total Station แบบ Conventional (Conventional Total Station)

  • คือ Total Station ที่ใช้เซนเซอร์แบบองศาและมีการระบุจุดวัดโดยใช้มีเซนเซอร์สำหรับการวัดทางด้านและแกนบนอุปกรณ์ ส่วนที่แตกต่างจาก Total Station แบบอื่น ๆ คือจะต้องมีการจับตำแหน่งอุปกรณ์ให้ตรงกับจุดวัดทุกครั้งที่ต้องการทำงาน และมักใช้หลักสายจำกัดเพื่อปรับทิศทาง

Total Station แบบ Robotic (Robotic Total Station)

  • คือ Total Station ที่มีระบบประมวลผลภายในอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โดยอาจทำงานในโหมดอัตโนมัติ หรือยังคงต้องมีผู้ควบคุมในบางส่วนของงาน มักมีความสามารถในการวัดระยะไกล และสามารถนำข้อมูลเข้ากับซอฟต์แวร์ได้แบบเรียลไทม์และสามารถปรับแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Total Station แบบ Imaging (Imaging Total Station)

  • คือ Total Station ที่มีความสามารถในการสร้างภาพถ่าย 3 มิติหรือภาพถ่ายสามารถดูผ่านซอฟต์แวร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการวัดระยะทาง และสร้างแผนที่ในลักษณะที่มีข้อมูลภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การเลือกใช้ประเภท Total Station ที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความต้องการของผู้ใช้งานตามแต่ละโครงการและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ดังนั้นการเลือกใช้ Total Station ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานในวงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ