การบริหารงบประมาณและลดต้นทุนในโครงการก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการนั้นการบริหารจัดการงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทำให้สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล

การบริหารงบประมาณและลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้โครงการสำเร็จลุล่วงภายใต้ข้อจำกัดทางการเงิน โดยมีวิธีการดังนี้

การวางแผนงบประมาณ

 • ระบุรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ รวมถึงวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
 • จัดทำตารางเวลาและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ค้นหาซัพพลายเออร์ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด แต่ต้องมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
 • พิจารณาการสั่งซื้อวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประหยัดต้นทุนจากการสั่งซื้อเป็นระยะ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • จัดทำแผนการใช้แรงงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความผิดพลาด

การควบคุมคุณภาพและป้องกันการสิ้นเปลือง

 • ตรวจสอบคุณภาพงานและวัสดุอย่างสม่ำเสมอ
 • ป้องกันการสิ้นเปลืองวัสดุและเวลาในการทำงาน โดยการวางแผนและตรวจสอบงานอย่างต่อเนื่อง

การใช้เทคโนโลยีในการบริหารโครงการ

 • ใช้ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการเพื่อช่วยในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
 • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โดรนในการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง หรือการใช้ BIM (Building Information Modeling) ในการออกแบบและวางแผน

การตรวจสอบและประเมินผล

 • ทำการตรวจสอบงบประมาณและผลการทำงานเป็นระยะ
 • ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการวางแผนตามสถานการณ์

การเจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาอย่างรอบคอบ

 • เจรจากับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาเพื่อข้อตกลงที่ดีที่สุด
 • จัดทำสัญญาที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

การใช้วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารงบประมาณและการลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ