การวางระบบน้ำดี-เสีย ในงานก่อสร้างโรงงาน | By ONE KARAKADA

ในบทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องการออกแบบและการวางโครงสร้าง , ระบบไฟฟ้า ในงานก่อสร้างโรงงานกันไปแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการก่อสร้างคือ ‘ระบบน้ำ’

การวางระบบน้ำดี และน้ำเสีย รวมถึงท่อระบายน้ำ ตลอดจนขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการออกแบบและวางแผนไว้ล่วงหน้า อีกทั้งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ที่ผ่านมาเราจึงเคยเห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งว่ามีบางโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสีย จนถูกหน่วยงานรัฐดำเนินคดีตามกฎหมาย ฉะนั้นการออกแบบและวางระบบน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การวางระบบน้ำและท่อระบายน้ำ

การวางระบบน้ำและท่อระบายน้ำในการก่อสร้างโรงงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความเป็นปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานของโรงงานนั้น

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดและมาตรฐานที่ต้องเป็นไปตามเพื่อให้ระบบน้ำทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนี้

การวางระบบน้ำ

ควรวางระบบน้ำที่มีความเหมาะสมกับขนาดและปริมาณการใช้งานของโรงงาน เช่น การใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีการใช้น้ำมากหรือการใช้ท่อที่มีความทนทานต่อสารเคมีเมื่อมีการใช้น้ำที่มีสารเคมีในโรงงาน

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบน้ำทำงานได้ดีในทุกสถานการณ์ เช่น การติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นหรือเครื่องทำน้ำร้อน

การท่อระบายน้ำ

ควรมีระบบท่อระบายน้ำที่มีความชันเพียงพอเพื่อให้น้ำไหลออกไปนอกโรงงานได้โดยไม่มีปัญหา เช่น การใช้ท่อที่มีความชันเพียงพอและไม่มีอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีโอกาสทำให้ท่อตัน

การใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการสึกหรอของท่อในระยะยาว

การตรวจสอบและบำรุงรักษา

ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบน้ำและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพของระบบและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เช่น การตรวจสอบการรั่วซึมของท่อที่มีโอกาสเกิดขึ้น การทำความสะอาดระบบเพื่อลดการสะสมของสารตะกั่วหรือตะกั่วในท่อระบายน้ำที่อาจส่งผลต่อการไหลของน้ำและประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ

การวางระบบน้ำดีและน้ำเสียในโรงงาน

การวางระบบน้ำดีและน้ำเสียในโรงงานมีขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน นี่คือขั้นตอนหลัก ๆ ที่ควรมีในการวางระบบน้ำดี-น้ำเสียในโรงงาน

การวางแผนและออกแบบ

ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของโรงงานเพื่อกำหนดขนาดและความจุของระบบน้ำดี-น้ำเสียที่เหมาะสม.
ออกแบบท่อน้ำ บ่อรองรับ ระบบทำละลายน้ำเสีย และโครงสร้างอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของโรงงาน

การเลือกระบบ

เลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและการดูแลรักษาของโรงงาน เช่น ระบบน้ำดีแบบตอบสนอง, ระบบน้ำเสียแบบเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การติดตั้งและทดสอบ

ติดตั้งระบบตามแผนและออกแบบที่ได้กำหนดไว้ ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และประสิทธิภาพในการทำงาน

การดูแลรักษาและบำรุงรักษา

กำหนดแผนการดูแลรักษาและบำรุงรักษาเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายจากการใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำดี-น้ำเสีย เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด

การฝึกอบรม

ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาระบบน้ำดี-น้ำเสียอย่างถูกต้องและปลอดภัย สอนแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐาน


การวางระบบน้ำและท่อระบายน้ำในโรงงานเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การวางระบบน้ำดี-น้ำเสียในโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ