การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | By ONE KARAKADA

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันโลกของเรามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้ทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยแบ่งเบาและลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในระยะยาว

แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประเมินวัสดุ (Life Cycle Assessment, LCA)

 • การประเมินวงจรของวัสดุตั้งแต่จากการผลิต การใช้งาน และการกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

 • วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดขยะ

เลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

 • วัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการก่อสร้างและการใช้งาน เช่น วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน

ใช้วัสดุท้องถิ่น

 • การใช้วัสดุที่ผลิตในท้องถิ่นช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย

ใช้วัสดุที่ปราศจากสารพิษ

 • เลือกวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารเคมีอันตราย เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

ตัวอย่างของวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม้จากป่าปลูกอย่างยั่งยืน

 • ไม้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรเช่น FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งมั่นใจได้ว่ามาจากการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

คอนกรีตเขียว (Green Concrete)

 • คอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล เช่น เศษคอนกรีตเก่า เถ้าลอย หรือวัสดุธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

อิฐดินไม่เผา

 • อิฐที่ทำจากดินและวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ โดยไม่ต้องเผา ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ฉนวนจากวัสดุธรรมชาติ

 • วัสดุฉนวนที่ทำจากใยกัญชง ใยไม้ หรือขนสัตว์ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

 • วัสดุที่ทำจากส่วนผสมของซีเมนต์และเส้นใยธรรมชาติ ไม่เพียงแต่มีความแข็งแรงแต่ยังทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระจกเคลือบประหยัดพลังงาน

 • กระจกที่มีการเคลือบเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร ทำให้ลดการใช้พลังงานในระบบทำความเย็น

ประโยชน์ของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการลดของเสียจากการก่อสร้าง

อีกทั้งประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย โดยวัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงานเช่นฉนวนความร้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนและทำความเย็น พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งการใช้วัสดุที่ปราศจากสารพิษช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้อาคารที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมักมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากความนิยมในอาคารที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญและควรได้รับการส่งเสริมในทุก ๆ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ