กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 โดยเทศบาลนนทบุรี  ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกิดความเข้าใจเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ และสามารถช่วยเหลือตัวเอง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน แถมยังลดการสูญเสียต่อชีวิต, ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม