กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2567

27 – 28 มกราคม 2567 

Star Hill Resort อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การท่องเที่ยวประจำปี เป็นอีกหนึ่ง สวัสดิการพนักงานของทางบริษัท ได้จัดขึ้นเพื่อพนักงานที่ร่วมทำงานและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ กันมาตลอดในปีที่ผ่านมา และช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วย