กิจกรรม CSR “แบ่งปันน้ำใจให้น้อง”

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ที่ตั้งอยู่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ผู้อำนวยการ ปภารติยา ทะนิต๊ะ พร้อมคณะครูอาจารย์และน้องๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา ขนมและของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆ ในครั้งด้วยเช่นกัน