ความสำคัญเรื่อง Safety ในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการก่อสร้าง นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าแล้วนั้น

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของงานด้านก่อสร้าง คือ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) ซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการให้บริการด้านการก่อสร้าง

เนื่องจากในงานก่อสร้างย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน การให้ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ใจและยึดปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบติเหตุระหว่างการทำงานให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง บริษัทของเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการและบริหารงานก่อสร้างอย่างมีมาตราฐาน และตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 (อ่านเพิ่มเติม : บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 45001)

ทำไมเรื่อง Safety จึงสำคัญในงานก่อสร้าง ?

ระบบความปลอดภัย (Safety) ในงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากงานก่อสร้างมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบบเซฟตี้ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้

ป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน ระบบเซฟตี้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย, รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

การคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีการปฏิบัติและสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้จะสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และลดความกังวลในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน ทำงานผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ซึ่งอุบัติเหตุในงานก่อสร้างส่งผลกระทบทำเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, การชดเชยให้กับพนักงาน, การสูญเสียเวลาทำงาน และความเสียหายของทรัพย์สิน การมีระบบเซฟตี้จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

นอกจากนี้การปฏิบัติตามหลักของเรื่องเซฟตี้ในงานก่อสร้างนั้น ยังเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพราะบริษัทที่มีระบบเซฟตี้ที่ดีจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการดูแลใส่ใจต่อความปลอดภัยของคนงาน

อุปกรณ์ Safety ในงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์เซฟตี้ในงานก่อสร้างมีหลายประเภทที่ใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ที่สำคัญในงานก่อสร้าง มีดังนี้

 • หมวกนิรภัย (Safety Helmet) : ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากวัตถุตกหล่นหรือการกระแทก
 • แว่นตานิรภัย (Safety Glasses/Goggles): ป้องกันดวงตาจากฝุ่นละออง เศษวัสดุ หรือสารเคมี
 • หน้ากากกันฝุ่นและสารเคมี (Respirators and Dust Masks) : ป้องกันการสูดดมฝุ่นละออง สารเคมี หรือควัน
 • เสื้อสะท้อนแสง (High-Visibility Vest) : เพิ่มการมองเห็นของพนักงานในสถานที่ที่มีการจราจรหรือพื้นที่ที่มีการมองเห็นต่ำ
 • ถุงมือนิรภัย (Safety Gloves) : ป้องกันมือจากการบาดเจ็บ การตัด การขูด หรือสารเคมี
 • รองเท้านิรภัย (Safety Shoes/Boots) : ป้องกันเท้าจากการบาดเจ็บ การกระแทก การเจาะทะลุ และการลื่น
 • เข็มขัดนิรภัยและสายรัดกันตก (Safety Harness and Fall Arrest Systems) : ป้องกันการตกจากที่สูง โดยเฉพาะในงานที่ต้องทำงานบนที่สูง
 • อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing Protection) : ป้องกันหูจากเสียงดังในสถานที่ก่อสร้าง เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs)
 • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shields) : ป้องกันใบหน้าจากเศษวัสดุ สารเคมี หรือความร้อน
 • ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical Protective Clothing) : ป้องกันการสัมผัสสารเคมีหรือของเหลวที่เป็นอันตราย
 • เข็มขัดและสายรัดสำหรับงานหนัก (Tool Belts and Safety Belts) : ช่วยในการพกพาเครื่องมืออย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

การใช้อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ยังมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับงานในลักษณะต่าง ๆ จึงควรสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอยู่ นอกจากนี้ยังควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

อีกทั้งควรฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในงานก่อสร้าง รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี พร้อมอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเน้นย้ำและปลูกฝังการปฏิบัติงานในด้านการก่อสร้างที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากล

ฉะนั้นการปฏิบัติงานด้วยการยึดถือในเรื่องระบบเซฟตี้ในงานก่อสร้าง ไม่เพียงแต่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : SAFETY & HEALTH