ระบบไฟฟ้าในการก่อสร้างโรงงาน | By ONE KARAKADA

งานระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในงานก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากจำเป็นต้องมีการวางแผนระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับขนาดของโรงงานที่จะก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด

ฉะนั้นต้องจำเป็นต้องมีวิศวกรไฟฟ้าในการออกแบบและควบคุมงาน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐาน และที่สำคัญคือต้องมีความปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานจริง

โดยบริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ที่ครอบคลุมในการบริการก่อสร้างทุกรูปแบบ ทั้งการออกแบบและก่อสร้าง

ปัจจุบันบริษัทของเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ตลอดจนรับ สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป และรับสร้างโรงงาน

ระบบไฟฟ้าในงานก่อสร้างโรงงาน

การวางระบบไฟฟ้าในงานก่อสร้างโรงงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน โดยทั่วไปแล้ว การวางระบบไฟฟ้าในโรงงานจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. การออกแบบระบบไฟฟ้า

ในขั้นตอนนี้ วิศวกรไฟฟ้าจะทำการออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องขนาดและประเภทของโรงงาน หรือแม้แต่เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าสูงกว่าโรงงานขนาดเล็ก

อีกทั้งประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานแต่ละประเภท จะต้องคำนึงถึงการใช้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

และประการสุดท้าย คือ มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งระบบไฟฟ้าจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

 1. การติดตั้งระบบไฟฟ้า

เมื่อมีการออกแบบระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว ช่างไฟฟ้าจะทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้องของการทำงาน

 1. การทดสอบระบบไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว ช่างไฟฟ้าจะทำการทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ส่วนประกอบของการวางระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าหลัก

 • ระบบไฟฟ้าหลักของโรงงานจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าหลักจะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าย่อยต่าง ๆ ของโรงงาน

ระบบไฟฟ้าย่อย

 • ระบบไฟฟ้าย่อยจะจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละประเภท ระบบไฟฟ้าย่อยจะมีตู้ควบคุมไฟฟ้า (MCCB) ที่ใช้สำหรับควบคุมและป้องกันไฟฟ้า

ระบบสายดิน

 • ระบบสายดินจะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว โดยการนำกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลลงสู่ดิน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

 • ระบบป้องกันฟ้าผ่าจะช่วยป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า โดยการนำกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลงสู่ดิน

ระบบไฟฟ้าสำรอง

 • ระบบไฟฟ้าสำรองจะจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักขัดข้อง

ข้อควรระวังในการวางระบบไฟฟ้าในงานก่อสร้างโรงงาน

 • ต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
 • ต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต
 • ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้งาน
 • ต้องมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นประจำ

การวางระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นงานที่ต้องการความรอบรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานโรงงานด้วยกัน