บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 45001

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 จากสถาบันตรวจรับรอง ACS Registars

     โดยบริษัทของเราประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง ที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งให้ความสำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยในการทำงานของบุคคลากรทุกคน

     นอกจากนี้การได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่า บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด พร้อมดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต

ISO 9001 : 2015

  • ISO 9001 Quality Management System คือ ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ซึ่งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสิ่งผลักดันให้องค์กรมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ISO 45001 : 2018

  • ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System คือ ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยและอนามัยของทั้งพนักงานและบุคลากรอื่น ๆ ภายในองค์กร