BOQ คืออะไร ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนนี้ | By ONE KARAKADA

ในโครงการก่อสร้างทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มักต้องเจอกับคำว่า BOQ ทุกครั้ง โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง หากเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสายงานนี้คงจะคุ้นชินกับคำนี้เป็นอย่างดี โดย BOQ หรือ Bill of Quantities (บัญชีปริมาณงาน) คือ เอกสารที่ระบุรายการงานและปริมาณของวัสดุหรือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างโครงการนั้น ๆ โดยละเอียด รายการนี้รวมถึงรายละเอียดเชิงปริมาณของวัสดุต่าง ๆ เช่น ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้, จำนวนเหล็ก, จำนวนอิฐ, งานพื้นผิวต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสำคัญของ BOQ ? BOQ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ? ตัวอย่างของ BOQ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอาจประกอบไปด้วย ลำดับ รายการงาน ปริมาณงาน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม หมายเหตุ 1 งานขุดดิน 100 m³ 200 20,000 2 งานถมดิน 150 […]

การบริหารงบประมาณและลดต้นทุนในโครงการก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการนั้นการบริหารจัดการงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทำให้สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล การบริหารงบประมาณและลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้โครงการสำเร็จลุล่วงภายใต้ข้อจำกัดทางการเงิน โดยมีวิธีการดังนี้ การวางแผนงบประมาณ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมคุณภาพและป้องกันการสิ้นเปลือง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารโครงการ การตรวจสอบและประเมินผล การเจรจาต่อรองและจัดทำสัญญาอย่างรอบคอบ การใช้วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารงบประมาณและการลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ

การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตหกรรมการก่อสร้างนอกจากการวางแผนก่อสร้างโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสม การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยขั้นตอนดังกล่าวสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการก่อสร้าง หรือ เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์นั้นมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ การวางแผนคุณภาพ การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ การควบคุมกระบวนการก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพสุดท้าย การรายงานและเอกสาร การปรับปรุงและแก้ไข การประเมินและควบคุมคุณภาพ มีความสำคัญอย่างไร ? การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง การประเมินและควบคุมคุณภาพจึงมีความสำคัญ ดังนี้ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความคงทน การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย การประหยัดต้นทุน ความพึงพอใจของลูกค้า การปกป้องชื่อเสียงและแบรนด์ การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์นั้นมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ทั้งนี้การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การตรวจสอบการทำงานของคนงาน การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ การตรวจสอบโครงสร้างที่สร้างเสร็จ และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน โดยทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล […]

OneK จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ก้าวสู่ปีที่ 16

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด นำโดย คุณปองพล บรรลุ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้เติบโตจากบริษัทเล็ก ๆ จนกลายเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสถานที่สำคัญนับไม่ถ้วน และมีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ความสำเร็จนี้เป็นที่ประจักษ์ถึงความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ของพนักงานบริษัทเรา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า เนื่องในวันครบรอบและก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 เราจึงมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง พร้อมพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานอีกมากมายในอนาคตต่อไป

ออกแบบ-ก่อสร้างอาคารอย่างไร ที่ทนต่อภัยพิบัติธรรมชาติ | By ONE KARAKADA

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ถึงแม้เรามิอาจจะหยุดยั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติ แต่สำหรับในงานก่อสร้างการวิเคราะห์และวางแผนอย่างถูกต้อง สามารถลดปัญหาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ทนต่อภัยพิบัติธรรมชาติเป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไซโคลน และไฟป่า แนวทางในการออกแบบและก่อสร้างที่ทนต่อภัยพิบัติธรรมชาติ มีดังนี้ การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง การออกแบบโครงสร้างที่ทนทาน การใช้วัสดุที่ทนทานต่อภัยพิบัติ การออกแบบเพื่อการระบายอากาศและการระบายน้ำ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในการอพยพ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรม การออกแบบและการก่อสร้างที่ทนต่อภัยพิบัติธรรมชาตินี้ต้องใช้การวางแผนและการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาคารจะสามารถทนทานต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาทักษะ-ฝึกอบรมแรงงาน ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง แรงงานถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคลากรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนงานก่อสร้างให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การเพิ่มทักษะฝึกอบรมให้กับแรงงานเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานด้านการก่อสร้างพัฒนาและมีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงาน รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการทำงาน โดยทั่วไปการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังนี้ การฝึกอบรมพื้นฐาน การฝึกอบรมเฉพาะทาง การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการฝึกงาน การรับรองและการพัฒนาอาชีพ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของแรงงานและอุตสาหกรรมเอง ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ

การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

‘การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง’ …. ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งธุรกิจด้านการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน แต่หากเรามีประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อน ก็สามารถวางแผนงานให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนและกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดได้ไม่มากก็น้อย การวางแผนและบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Response Planning) การดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Response Implementation) การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ความเสี่ยงจากการล่าช้าของวัสดุ ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ความเสี่ยงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างประสบความสำเร็จและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดอย่างมีประสิทธิภาพ … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 […]

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | By ONE KARAKADA

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันโลกของเรามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้ทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยแบ่งเบาและลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในระยะยาว แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินวัสดุ (Life Cycle Assessment, LCA) เลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ใช้วัสดุท้องถิ่น ใช้วัสดุที่ปราศจากสารพิษ ตัวอย่างของวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม้จากป่าปลูกอย่างยั่งยืน คอนกรีตเขียว (Green Concrete) อิฐดินไม่เผา ฉนวนจากวัสดุธรรมชาติ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กระจกเคลือบประหยัดพลังงาน ประโยชน์ของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการลดของเสียจากการก่อสร้าง อีกทั้งประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย โดยวัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงานเช่นฉนวนความร้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อนและทำความเย็น พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งการใช้วัสดุที่ปราศจากสารพิษช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้อาคารที่ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมักมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากความนิยมในอาคารที่ยั่งยืน … อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญและควรได้รับการส่งเสริมในทุก ๆ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับคนรุ่นหลัง … บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง […]

กฎหมายและมาตรฐานในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นอกจากการแข่งขันเรื่องคุณภาพในการให้บริการแล้วนั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า ที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้างยึดมั่นและยึดถือปฏิบัติ คือ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในงานด้านการก่อสร้างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้จากหน่วยงานภาครัฐ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกผู้ประกอบการในวงการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง กฎหมายการก่อสร้างในประเทศไทยมีหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อควบคุมและดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย นี่คือกฎหมายสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย กำหนดให้การก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขอนามัยในการก่อสร้างอาคาร พร้อทกำหนดมาตรฐานสำหรับการออกแบบ การใช้วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมือง กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองอื่น ๆ กำหนดข้อกำหนดในการใช้ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในงานก่อสร้าง ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน การพักผ่อน และสวัสดิการต่าง ๆ กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุ พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในไซต์งานก่อสร้าง ระบุข้อกำหนดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวกกันน็อค รองเท้านิรภัย […]

ความสำคัญเรื่อง Safety ในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการก่อสร้าง นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของงานด้านก่อสร้าง คือ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (Safety) ซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการให้บริการด้านการก่อสร้าง เนื่องจากในงานก่อสร้างย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน การให้ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ใจและยึดปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบติเหตุระหว่างการทำงานให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามหลักมาตรฐานสากล บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง บริษัทของเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการและบริหารงานก่อสร้างอย่างมีมาตราฐาน และตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 (อ่านเพิ่มเติม : บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 45001) ทำไมเรื่อง Safety จึงสำคัญในงานก่อสร้าง ? ระบบความปลอดภัย (Safety) ในงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากงานก่อสร้างมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบบเซฟตี้ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้ ป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน ระบบเซฟตี้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย, รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง การคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีการปฏิบัติและสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้จะสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น […]